Soutěž

Mezinárodní interpretační soutěž

Beethovenův Hradec 2018

56. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru violoncello pořádá Církevní konzervatoř Opava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů.

Soutěž je určena mladým interpretům do 30 let (včetně). Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti, kandidáti nehrají anonymně. Soutěžící mohou využít nabídku zajištění klavírního doprovodu pořadatelem soutěže. Poplatek za klavírní doprovod činí 20 EUR (nebo 500 Kč) a hradí se až na místě. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

Soutěž se koná ve dnech 21.–24. června 2018 na zámku Hradec nad Moravicí, kde na pozvání knížecí rodiny Lichnovských pobývala řada významných osobností, např. v letech 1806 a 1811 Ludwig van Beethoven, v letech 1846 a 1848 Franz Liszt.


Porota

Jiří Hanousek - Česká republika

Michal Kaňka - Česká republika

Eugen Prochác - Slovenská republika

Georg Baich - Rakousko

Adam Krzesowiec - Polsko
Vstupní poplatek

Soutěžící uhradí vstupní poplatek 1600 Kč (nebo 65 EUR) nejpozději do 23. 4. 2018
na čísla účtu:

Název banky: Komerční banka, a.s.
Název příjemce: Církevní konzervatoř Opava
Číslo účtu: 115-2431320267 / 0100
Variabilní symbol: uvést datum narození ve formátu ddmmrrrr (např. 01021995)
Zpráva pro příjemce: BH 2018 - jméno soutěžícího (např. BH 2018 - Petr Novák)

Jméno soutěžícího a účel platby by měly být uvedeny.
Vstupní poplatek je nevratný.
Ceny

 • 1. cena – 50 000 Kč
 • 2. cena – 30 000 Kč
 • 3. cena – 20 000 Kč
Mimořádné ceny
 • Cena Umělecké agentury PRESTO pro vítěze
 • Violoncellový recitál (s nahrávkou pro potřeby Českého rozhlasu) pořádaný v rámci Cyklu komorních koncertů 2018/2019 v Českém rozhlase Ostrava.
 • Cena Janáčkovy filharmonie Ostrava pro vítěze
 • Vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava v koncertní sezoně 2019/2020 (Janáčkova filharmonie Ostrava má právo cenu neudělit).
 • Cena Luboše Odlase
 • Mistrovský smyčec pro vítěze.
 • Cena Matice slezské
 • 5000 Kč pro nejlepšího soutěžícího z České republiky.
 • Cena města Hradec nad Moravicí
 • 5000 Kč pro nejlepší interpretaci skladby Ludwiga van Beethovena.
 • Cena hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha pro laureáty soutěže
 • Nové urtextové vydání Koncertu pro violoncello a orchestr h moll op. 104 Antonína Dvořáka.

Soutěžní porota může některou z cen neudělit. V případě udělení více stejných cen má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.


Repertoár

 • 1. kolo - (trvání kola max. 15 minut) Skladby pro violoncello sólo, hra zpaměti

  1. a) Johann Sebastian Bach: Preludium a dvě části z jedné z těchto suit:
   • Suita č. 1 G dur BWV 1007
   • Suita č. 2 d moll BWV 1008
   • Suita č. 3 C dur BWV 1009
   • Suita č. 4 Es dur BWV 1010
   • Suita č. 5 c moll BWV 1011
   • Suita č. 6 D dur BWV 1012

   b) jedna virtuózní etuda dle výběru kandidáta:
   • David Popper: Hohe Schule des Violoncellspiels op. 73
   • Carlo Alfredo Piatti: Caprice op. 25
   • Mikhail Bukinik: 4 Koncertní etudy
 • 2. kolo - (trvání kola max. 35 - 40 minut) Skladby pro violoncello a klavír, hra zpaměti není požadována

  1. a) Ludwig van Beethoven: jedna ze sonát (celá) pro violoncello a klavír (1. věta bez repetice):

   • Sonáta č. 1 F dur op. 5, č. 1
   • Sonáta č. 2 g moll op. 5, č. 2
   • Sonáta č. 3 A dur op. 69
   • Sonáta č. 4 C dur op. 102, č. 1
   • Sonáta č. 5 D dur op. 102, č. 2


   b) volný výběr ze suit a sonát (případně jejich částí nebo vět) 19. - 20. století

 • 3. kolo - Volný výběr ze skladeb pro violoncello a orchestr, hra zpaměti

 • (V případě méně obvyklého repertoáru je soutěžící povinen zajistit si vlastního klavíristu.)


Program

20. června > 13.00-17.00 hod. – registrace soutěžících, 17.30 hod. – losování soutěžního pořadí

21. června > od 9.00 hod. – 1. kolo

22. června > od 9.00 hod. – 1. kolo

23. června > od 9.00 hod. – 2. kolo

24. června > od 10.00 hod. – 3. kolo, 18.30 hod – koncert vítězů


Ubytování

Ubytování si soutěžící a jejich vlastní korepetitoři zajistí a uhradí sami. V Hradci nad Moravicí a blízké Opavě je několik hotelů a penzionů v různých cenových relacích. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za nezletilé kandidáty, neodpovídá za eventuálně vzniklé škody.


Přihláška

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí přes webovou přihlášku, která musí být doplněna fotografií a potvrzením o zaplacení vstupního poplatku. Uzávěrka přihlášek je 23. dubna 2018. Do 7. května 2018 budou přijatým kandidátům zaslány informace na e-mail uvedený v přihlášce.