Soutěž

57. Mezinárodní interpretační soutěž

Beethovenův Hradec 2019

57. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru viola pořádá Beethovenův Hradec, z. s. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů.

Soutěž je určena interpretům do 30 let (včetně). Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti, kandidáti nehrají anonymně. Soutěžící mohou využít nabídku zajištění klavírního doprovodu pořadatelem soutěže. Poplatek za klavírní doprovod činí 35 EUR (nebo 900 Kč) a hradí se až na místě. V průběhu soutěže mohou být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy, které může pořadatel využít k propagačním účelům bez dalšího souhlasu kandidáta. Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.

Soutěž se koná ve dnech 12. – 16. června 2019 na zámku Hradec nad Moravicí, kde na pozvání knížecí rodiny Lichnovských pobývala řada významných osobností, např. v letech 1806 a 1811 Ludwig van Beethoven, v letech 1846 a 1848 Franz Liszt.


Přihláška

Zájemci o účast v soutěži se přihlásí přes webovou přihlášku, která musí být doplněna fotografií a potvrzením o zaplacení vstupního poplatku. Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2019. Do 26. dubna 2019 budou přijatým kandidátům zaslány informace na e-mail uvedený v přihlášce. Z kapacitních důvodů bude do soutěže akceptováno prvních 45 přihlášek.


Vstupní poplatek

Soutěžící uhradí vstupní poplatek 1600 Kč (nebo 65 EUR) nejpozději do 12. dubna 2019.

Název banky: Fio banka, a.s.
Název příjemce: Beethovenův Hradec, z. s.
Číslo účtu: 2901490376 / 2010
Variabilní symbol: uvést datum narození ve formátu ddmmrrrr (např. 01021995)
Zpráva pro příjemce: BH 2019 – jméno soutěžícího (např. BH 2019 – Petr Novák)

Jméno soutěžícího a účel platby by měly být uvedeny. Vstupní poplatek je nevratný


Ubytování

Ubytování si soutěžící a jejich vlastní korepetitoři zajistí a uhradí sami. V Hradci nad Moravicí a blízké Opavě je několik hotelů a penzionů v různých cenových relacích. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za nezletilé kandidáty, neodpovídá za eventuálně vzniklé škody.


Program

12. června
13.00 – 17.00 hod.: Registrace soutěžících
17.30 hod.: Soutěžní losování
18.30 hod.: Zahajovací koncert
Program: B. Martinů, P. Hindemith, S. Rachmaninov
Účinkují: Kristina Fialová – viola, Jitka Čechová – klavír

13. června
od 9.00 hod.: 1. kolo

14. června
od 9.00 hod.: 2. kolo

15. června
zkouška finalistů s orchestrem

16. června
od 15.00 hod.: 3. kolo (probíhá za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava)


Porota

Vladimír Bukač / Česká republika

Jan Pěruška / Česká republika

Pierre-Henri Xuereb / Francie

Michael Kugel / Belgie

Piotr Reichert / Polsko


Ceny

1. cena – 50.000 Kč

2. cena – 30.000 Kč

3. cena – 20.000 Kč


Mimořádné ceny

CENA UMĚLECKÉ AGENTURY PRESTO PRO LAUREÁTA
Violový recitál pořádaný v rámci Cyklu komorních koncertů 2019/2020 v Českém rozhlase Ostrava.

CENA JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA PRO VÍTĚZE
Vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava v koncertní sezoně 2020/2021 (Janáčkova filharmonie Ostrava má právo cenu neudělit).

CENA LUBOŠE ODLASE
Mistrovský smyčec pro vítěze.

CENA MATICE SLEZSKÉ
5000 Kč pro nejlepšího soutěžícího z České republiky.

CENA MĚSTA HRADEC NAD MORAVICÍ
5000 Kč za nejlepší interpretaci koncertu ve 3. kole.

CENA HUDEBNÍHO NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER RAHA PRO LAUREÁTY SOUTĚŽE
Nové vydání Koncertu C dur pro violu a orchestr Jana Křtitele Vaňhala.

Soutěžní porota může některou z cen neudělit. V případě udělení více stejných cen má porota právo finanční částku rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné.


Repertoár

1. kolo trvání kola max. 15 minut. Hra zpaměti podmínkou. Skladby pro violu sólo.
a) Dvě kontrastní části z jedné z následujících suit. Johann Sebastian Bach – Suity pro violoncello sólo:
• Suita č. 3 C dur BWV 1009
• Suita č. 4 Es dur BWV 1010
• Suita č. 5 c moll BWV1011 (orig. se skordaturou)
• Suita č. 6 D dur BWV 1012

b) Jedna etuda z následujícího výběru:
(původní etudy pro violu)
• Franz Anton Hoffmeister: č. 1, 4, 5, 9
• Jiří Herold (Editio Supraphon): č. 1, 2, 5
nebo
(původní houslové etudy):
• Pierre Rode: č. 4, 11, 13, 19
• Rudolf Kreutzer: č. 35, 38
• Jacob Dont: č. 2, 3, 13, 20
2. kolo trvání kola 30 – 40 minut
a) Hra zpaměti není podmínkou. Sonáta pro violu a klavír (kompletní dílo) jako např.: • R. Clarke, M. Reger, B. Martinů, Y. Bowen, C. Franck, J. Feld (Sonáta, 1955), P. Hindemith, J. Brahms, D. Milhaud, F. Mendelssohn -Bartholdy, N. Paganini, A. Rubinstein, D. Šostakovič, F. Schubert, H. Vieuxtemps a další nebo
jedna skladba z následujícího výběru (kompletní dílo):
• L. van Beethoven: Nocturne op. 42 (verze W. Primrose)
• E. Bloch: Suite pro violu a klavír
• J. Feld: Musica concertante /Editio Supraphon S 7528/

b) Hra zpaměti podmínkou. Libovolná skladba (kromě sonáty) pro violu sólo nebo pro violu a klavír. (Pro dodržení požadované délky vystoupení je možno zvolit i výběr z cyklu nebo zvolit jednotlivé části.) V případě méně obvyklého repertoáru je soutěžící povinen zaslat na adresu soutěže klavírní part minimálně 1 měsíc před zahájením soutěže nebo si zajistit vlastního klavíristu.
3. kolo* Hra zpaměti podmínkou. Skladby pro violu a orchestr.
Jeden z následujících koncertů pro violu a orchestr:
• Béla Bartók: Koncert pro violu a orchestr
(verze Tibor Serly)
• William Walton: Koncert pro violu a orchestr
• Bohuslav Martinů: Rhapsody-Concerto H. 337
• Paul Hindemith: Schwanendreher

*3. kolo soutěže bude probíhat ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo i možnost konání 3. kola za doprovodu klavíru. Případná změna bude zveřejněna na webu www.beethovenuv-hradec.eu nejpozději do konce dubna 2019.